Myšlenka na den: Apoštolát je láska k lidem, která se projevuje skutky. bl. Jakub Alberione www.paulinky.cz