Ohlášky v týdnu od 12. 2.

Pořad bohoslužeb v Červeném Kostelci

11. 2. 6. Neděle v mezidobí (světový den nemocných)

7.00   za všechny naše nemocné a trpící
9.00   za farníky
11.00 Boušín
celodenní  adorace
18.00 svátostné požehnání

12. 2. Pondělí

18.00 za Zdeňka Hrubčína, maminku a duše v očistci

13. 2. Úterý

7.00 za Vlastu Volfovou

14. 2. Popeleční středa

7.00  za Janu Rackovou                    
18.00  za dobré prožití postní doby

15. 2. Čtvrtek

16.30 za dárce a členy registru dárců kostní dřeně

16. 2. Pátek

17.30  pobožnost křížové cesty       
18.00  na poděkování a za další Boží pomoc a ochranu

17. 2. Sobota

7.00   na dobrý úmysl
18.00 Horní Radechová (s nedělní platností)

18. 2. 1. Neděle postní

7.00   za rodiče Burdychovy a Šolcovy
9.00   za farníky
11.00 Boušín
18.00  pobožnost křížové cesty, svátostné požehnání

Sdělení farníkům 11. 2.

NE  11.2. – poslední neděle před začátkem postní doby - celodenní adorace
(adorátoři ať se zapíší u sv. Antonína – děkujeme!)
18.00 svátostné požehnání

PO  12.2. – po večerní mši sv. (19 hod) na faře společenství  farníků   

ST  14.2.  – POPELEČNÍ  STŘEDA
den přísného postu – začíná doba svatopostní
mše sv: 7.00 a 18.00
při obou mších se uděluje znamení popelce

ČT  15.2.  –  po dětské mši sv. schůzka ministrantů od 4. třídy

PÁ  16.2.  – 17.30 pobožnost křížové cesty
po mši sv. na faře společenství mladých (19+)

NE  17.2. –  18.00 pobožnost křížové cesty, svátostné požehnání

Vzdělávání  středoškoláků:
MLADŠÍ: ST. 16.30
STARŠÍ: ČT.18.30