Měsíc červen v naší farnosti

Měsíc červen  2019

Římskokatolická farnost Červený Kostelec a Boušín

 

1.6. –  9.00 první svatá zpověď dětí

 

2.6. –  9.00 Slavnost prvního svatého přijímání

          Poté dětská zahradní slavnost

 

8.6. – 20.00 svatodušní vigilie s obnovou svátosti biřmování

 

9.6. – 18.00 v kostele prezentace a beseda se sestrami františkánkami z Hoješína

         Téma: život a svatost sestry Elišky Pretschnerové

                                                                  (probíhá její beatifikační proces)

 16.6. – 9.00 mše sv. s rytmickým doprovodem

           11.00 – poutní mše sv. v Olešnici

           15.00 – poutní mše sv. ve Stolíně

 

20.6. – Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo)

           Mše sv.: 7.00 a 18.00, celodenní adorace.

 

23.6. – 16.00 Boží Tělo na Boušíně

            Slavnostní mše sv., eucharistický průvod, svátostné požehnání

 

27.6. – 16.30 dětská mše sv. – poslední ve školním roce

           Poté opékání na farní zahradě.

 

28.6. – Slavnost Nejsv. Srdce Ježíšova

           7.00 mše sv.

           Od 15.00 adorace

           18.00 svátostné požehnání a mše sv.

 

Pravidelné farní aktivity a společenství:

Společenství  farníků.

Společenství mladých (19+).

Společenství mladých (19-). 

Společenství rodičů a malých dětí.

Schůzky ministrantů

 

         Konají se podle ohlášení v kostele (info také na farním webu)