Nedělní adventní podvečery v kostele

O 1. neděli adventní jsme mohli strávit tento večer při adoraci a při písních z Taize a při myšlenkách, adventních modlitbách a společných přímluvách. 

 

O 2. neděli adventní 8. 12. od 18 hodin se pomodlíme společně nešpory - denní modlitbu církve.

 

O 3. neděli adventní 15. 12. od 18 hodin budou v našem kostele Večery chval v podání našich mladých.

 

A o 4. neděli adventní 22. 12. od 18 hodin jsme pozvání na část Loutny české od Adama Michny z Otradovic. 

 

Přijďte prožít takto adventní nedělní podvečery.