Roušky na každou mši svatou

Podle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví se všem osobám s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolaní zakazuje pohyb a pobyt bez ochranný́ch prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to ve všech vnitřních prostorách staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování až na některé výjimky specifikované v tomto opatření.

Z tohoto nařízení vyplývá, že od čtvrtka 10. 9. jsou povinné roušky v prostorách kostelů jak pro účastníky bohoslužeb, tak pro duchovní. Roušku je možné sundat před přijetím svatého přijímání.

Doporučujeme sledovat vývoj situace pandemie koronaviru a aktualizovaná opatření ze strany ministerstva zdravotnictví na webu https://koronavirus.mzcr.cz. 

(zdroj: www.cirkev.cz)