Pěší pouť do Malých Svatoňovic 8. května 2018

Každý putoval jak mu to vyhovovalo: vlak, kolo, „pěškobus“, kočárek… Ve skupinkách jsme mohli čas po cestě věnovat modlitbě.

Společná mše svatá byla v kostele Sedmiradostné Panny Marie ve 12.00.

Po mši sv. následovalo opékání buřtů a individuální návrat domů. 

Fotogalerie