Pěší pouť do Malých Svatoňovic úterý 8. května 2018