Posvícení v Horní Radechové 14. října 2018

oslavíme v sobotu 13. 10. 2018, mše sv. v 18 hod. s nedělní platností