Posvícení na Boušíně a ve Lhotě 15. září 2019

Boušín mše sv. v 11:00 P. Slámečka z Prahy.

Lhota mše sv. v 15:00 P. Prokop Brož, rodák, nyní působící v Hradci Králové.