První svaté přijímání dětí 7. června 2020

 Tuto neděli při mši svaté v 9 hodin přijmou děti z naší farnosti ze 3. tříd poprvé Krista v eucharistii.