První svaté přijímání dětí 7. června 2020

 

V neděli 7. 6. 2020 na Slavnost Nejsvětější Trojice při mši svaté v 9 hodin

přijmou děti z naší farnosti ze 3. tříd poprvé Krista v eucharistii.