Farní pouť do Malých Svatoňovic - mše svatá, opékání 8. května 2023

 

 

Foto: Š. Janoušek 

Fotogalerie