Svátost pomazání nemocných 14. září 2023

Foto: Štěpán Janoušek (kostel), L. Vlčková (fara)

Fotogalerie