Večer chval 26. listopadu 2023

 

Mládežnická kapela se sborem pod vedením Magdalény Regnerové. Zazní soudobá vokální duchovní hudba.

V neděli 26. 11. (Světový den mládeže) v 17:00 v kostele sv. Jakuba.

Všichni jste srdečně zváni!