Prosincová cesta na Ukrajinu 15. prosince 2023

 

Prosincová cesta proběhla 14. - 19. 12. 2023. Byla poznamenána nárůstem administrativy, která od podzimu je stále složitější. Proto se cesta odsouvala a jelikož to už bylo velmi blízko Vánoc, tak se více míst nestihlo. 

Fotky a videa jsou ze skladu ze Žitomiru, kam se část humanitární pomoci vozí. V Žitomiru stejně jako v Drogobyči je velké množství vysídlenců, uprchlíků od začátku války z východní části Ukrajiny. Převážně jsou to maminy s dětmi. V Žitomiru je i dětský domov. Další fotky jsou z Dnipra, kde je velký rehabilitační ústav pro děti. Tam se ta pomoc vozí dlouho, protože tam jsou děti s matkami od opravdu malých dětí po ty větší. Léčí se tam poúrazové stavy, vrozené. Moc hezky  se jim tam věnují. 

A aby tato prosincová jízda mohla proběhnout, musel se najít člověk s polským občanstvím , který se za  vše zaručí. A na ukrajinské straně musel být někdo, kdo to zaštítí a dá zpětnou informaci celníkům, že vše co bylo na soupisu vyvážených věcí, se skutečně dovezlo. Na UA straně to byl kazatel Andrej. 

Bohužel už není ta doba, kdy se pomoc vybrala, vše se naložilo a odvezlo a rozdalo se to na místech kde to potřebují. Dnes přípravy začínají prakticky téměř měsíc dopředu a termín odjezdu se opravdu řídí administrativou, protože už nelze přijet na hranice jen tak s nákladem.  Vážení aut, prohlídka rentgenem, psi. To je bohužel standart. 

Ale i přes všechna nařízení a komplikace, se vždy podaří humanitární pomoc dovézt tam, kde to potřebují. Když člověk vidí tu konkrétní pomoc na konkrétních místech, ten vděk a radost, že v tom nejsou sami, tak to člověku dává velký smysl, elán a chuť tam jet znovu a pomoc potřebným. 

Všem velké díky za finanční příspěvky, materiální pomoc a modlitby. Bez Vás všech by nebylo co vozit a bez modliteb by to asi neprobíhalo tak hladce a v klidu.  

Iva Valerová, Jarda Vondrouš a Vlastík Chráska z Cesty pomoci

Odkaz na videa z místa je zde.

Fotogalerie