Farní pouť do Malých Svatoňovic 8. května 2024

 

Ve středu 8. 5. bude tradiční farní pouť do Malých Svatoňovic se mší svatou v 10:30.