Missa chrismatis, Hradec Králové 28. března 2024

Foto: Štěpán Janoušek

Fotogalerie