Exercicie Oblastní charity vedené P. A. Saji 16. května 2024

Foto: Jan Kordina. Š. Janoušek

Fotogalerie