Farní shromáždění 11. října 2024

 

Ve stanovách pastorační rady je napsáno: „Farní shromáždění je shromáždění všech členů farnosti. Má posilovat společenství a spoluodpovědnost za její život. Umožňuje všem členům farnosti vyjadřovat se k životu farnosti a k práci pastorační rady. Farní shromáždění se koná jednou ročně a předsedá mu farář…"