Rezervace: Adorace kaple

Pravidla rezervací:

V rezervačním systému jsou uváděny již jen ty termíny, které nejsou trvale obsazeny

V současné chvíli se jedná o úterý 13:00 každý týden. Zároveň o první a třetí středu v měsíci při prodloužené noční a dopolední  adoraci: 2:00, 12:00.

 

Zájemce vždy vyplní u daného termínu příjmení a jméno. Do povinné poznámky uvede své možnosti (jednorázově/trvale) a také svůj telefon a email (pouze u nových zájemců).

V případě, že se zájemce trvale přihlásí na daný termín, jeho jméno bude zaneseno do seznamu trvale adorujících a v rezervačním systému již jeho termín nebude nabízen. 

Pokud se někdo nový přihlásí, ale nevyplní svůj kontakt a povinné pole poznámky, pak nemůže být zařazen do seznamu adorujících! Termín bude dále nabízen jako volný.

Promiňte, ale není akce, na kterou by bylo možné provést rezervaci.